Your browser does not support JavaScript!

:::

:::
近3年教職員人數與變動趨勢圖

教職員人數表

年        度

教師(專任)

職員(含稀少性科技人員)、警衛、工友、技工(人)

約用人員

104學年度 104 50 79
105學年度 101 52 81
106學年度 104 51 73

 

近3年教職員人數與變動趨勢圖