Your browser does not support JavaScript!

:::

:::
近3年教職員人數與變動趨勢圖

教職員人數表

年        度

教師(專任)

職員(含稀少性科技人員)、警衛、工友、技工(人)

約用人員

105學年度 101 52 81
106學年度 105 47 78
107學年度 108 51 74